Slide background

ICT TALENT

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Талентираните и надарените ученици претставуваат природно богатство за едно општество, кое ако навремено бидат откриени и ако им се посвети доволно внимание и правилна работа, ќе се овозможи во иднина поголем, побрз и поквалитет развој на нашата држава.

Целокупното проучување, концепирање и унапредување на образованието на надпросечните и талентираните ученици е едно од најозбилните прашања во припремата и имплементацијата на реформите во општествата кои што се во транзиција, какво што е нашето.

Главната цел е да се детектираат талентиранте ученици и да им се овозможи понатамошно надградување на нивниот талент.

 

Каде се наоѓаме?